Geografiya (O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi) darsligi rasmiy web-sayti

8-dars. O‘zbеkistоn аhоlisining tаrkibi

O‘zbеkistоn аhоlisining tаrkibi

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 Geografiya

Muallif: Musayev Jaxongir Payazovich