Geografiya (O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi) darsligi rasmiy web-sayti

7-dars. O‘zbеkistоn аhоlisi

Ўзбекистон аҳолисининг ҳудудлар бўйича тақсимланиши (2020 йил 1 апрель ҳолатига)

O‘zbеkistоn аhоlisi

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 Geografiya

Muallif: Musayev Jaxongir Payazovich