Geografiya (O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi) darsligi rasmiy web-sayti

3-dars. O‘zbеkistоnning mа’muriy-hududiy tuzilishi

O‘zbеkistоnning mа’muriy-hududiy tuzilishi

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 Geografiya

Muallif: Musayev Jaxongir Payazovich