Geografiya (O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi) darsligi rasmiy web-sayti

Category

O’ZBEKISTONNING GEOGRAFIK O’RNI VA MA’MURIY-HUDUDIY TUZULISHI

1-dars. Kirish

2-dars. O‘zbekistonning geografik o‘rni

3-dars. O‘zbеkistоnning mа’muriy-hududiy tuzilishi

4-dars. Ijtimоiy-iqtisоdiy хаritаlаr

© 2020 Geografiya

Muallif: Musayev Jaxongir Payazovich