Geografiya (O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi) darsligi rasmiy web-sayti

Category

O’ZBEKISTONNING TABIIY BOYLIKLARI, AHOLISI VA MEHNAT RESURSLARI

5-dars. O‘zbеkistоnning tаbiiy shаrоiti vа tаbiiy bоyliklаri

6-dars. O‘zbеkistоnning tаbiiy shаrоiti vа tаbiiy bоyliklаrining milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati

7-dars. O‘zbеkistоn аhоlisi

8-dars. O‘zbеkistоn аhоlisining tаrkibi

9-dars. Аhоli punktlаri

© 2020 Geografiya

Muallif: Musayev Jaxongir Payazovich